Home บัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า แพลทินัม (THANACHART Diamond Visa Platinum)

บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า แพลทินัม (THANACHART Diamond Visa Platinum)

Let'g กิน เทียว ช้อป บัตรเดียวเอาอยู่

 • คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้า
 • การรับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน (Gasoline) ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ขั้นต่ำ 500 บาทต่อเซลล์สลิป
 • แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน
 • แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ

Description

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า

  1. คะแนนสะสม (T-Rewards) รายการสะสมคะแนนจากการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้แลกของกำนัลฟรี หรือแลกเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
   การใช้จ่ายผ่านบัตร
   ใช้จ่ายทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม
   หมวดสกุลเงินต่างประเทศ 4 คะแนนสะสม (6.25 บาท = 1 คะแนน)
   *เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
   หมวดท่องเที่ยว 3 คะแนนสะสม (8.33 บาท = 1 คะแนน)
   หมวดร้านอาหาร 2 คะแนนสะสม (12.50 บาท = 1 คะแนน)
   หมวดอื่นๆ 1 คะแนนสะสม (25.00 บาท = 1 คะแนน)

   หมายเหตุ : การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายเพื่อให้คะแนนสะสมพิเศษในหมวดข้างต้น ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ร้านค้าลงทะเบียนใน Merchant Category Code (MCC Code) ตามระบบของ Master Card และ VISA หากร้านค้าลงทะเบียน MCC Code ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด จะถือว่ายอดใช้จ่ายไม่เข้าเงื่อนไขการให้คะแนนสะสมพิเศษ

   ธนาคารฯ ขอแจ้งการให้คะแนนสะสม T-Rewards และเครดิตเงินคืน ในหมวดประกัน (MCC 6300) สำหรับบัตรเครดิตธนชาตทุกประเภท กรณีซื้อประกันชีวิตของพรูเด็นเชียลทุกประเภท (ที่ไม่ขายคู่กับยูนิตลิงค์) และการซื้อประกันภัยของ TNI จะได้รับ T-Rewards และเครดิตเงินคืน แต่กรณีซื้อประกันชีวิตและประกันภัยอื่นๆ จะไม่ได้รับคะแนนสะสม T-Rewards และเครดิตเงินคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้น

  2. การรับเครดิตเงินคืนที่สถานีน้ำมัน (Gasoline) ทุกปั๊ม ทุกที่ ทั่วโลก รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ขั้นต่ำ 500 บาทต่อเซลล์สลิป สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
   ประเภทบัตรเครดิต
   รับเครดิตเงินคืนของยอด
   ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต
   เครดิตเงินคืนของยอด
   ค่าใช้จ่ายน้ำมันผ่านบัตรเครดิต

   บัตรเครดิตธนชาต มาสเตอร์การ์ด

   3.5%

   175 บาท

   บัตรเครดิตธนชาต วีซ่า

   2.5%

   125 บาท

   หมายเหตุ

   • รายการใช้จ่ายในหมวดน้ำมัน (Gasoline) จะไม่นำมาคำนวณเพื่อให้คะแนนสะสม T-Reward
   • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของประเภทสถานีบริการน้ำมัน ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) 5541 ตามระบบของ Master Card และ VISA ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับเครดิตเงินคืน
   •  เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้

    

  3. แบ่งชำระรายเดือน ดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน อภิสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรบัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน เปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 6 เดือน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถขอใช้บริการได้ที่ Call center 1770
   หมายเหตุ

   • ยอดใช้จ่ายเพื่อรับสิทธิพิเศษดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน ต้องมียอดขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป/รายการ
   • ยอดใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน 0% คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายจาก ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ และยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมายบัตรเครดิต
   • ธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติ เป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธคำขอ หากพบว่าประวัติของผู้ถือบัตรไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
   • กรณีที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งชำระรายเดือนดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือน สำหรับยอดใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม (T-Rewards) โดยทุกๆ 25 บาท รับคะแนนสะสม จะได้รับเพียง 1 คะแนนสะสม
  4. แผนประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 3,000,000 บาทโดยไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย